Waaruit bestaat de verplichte voertuiguitrusting?

Waaruit bestaat de verplichte voertuiguitrusting?

Bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg heb je rekening te houden met diversen regels. Deze vastgestelde regels zijn vermeld in de ADR, wat een Europese overeenkomst is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR staat hierbij voor “Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereus par Route”. Het ADR is hierbij onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Maar wat betekent dit nu voor de transporteur?

 

Hieronder brengen wij een overzicht van de verplichte voertuiguitrusting voor in uw truck, welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en middelen ter milieubescherming verplicht zijn om ten alle tijden bij te hebben.

 • Brandblusser poeder ABC 2 Kilo
 • Verbanddoos
 • Gevarendriehoek
 • Wielkrik
 • Wielmoersleutel

 

Daarnaast is er een wettelijk verplichte uitrusting voor trucks die gevaarlijke stoffen vervoeren. Hierbij dient elk voertuig voorzien te zijn van de volgende onderdelen. Veel artikelen daarvan zitten overigens in de door ons geleverde complete ADR koffers.

 • Tenminste 2 wielkeggen
 • Twee zelfstandig staande waarschuwingssignalen met keuze uit,
 1. Gevarendriehoek
 2. Pechlampen, die zelfstandig van de elektrische installatie van het voertuig werken
 3. Reflecterende pionnen
 • Beschermende handschoenen
 • Oogbescherming (Veiligheidsbril)
 • Veiligheidsvest voor elk lid van de bemanning
 • Zaklamp explosie veilig volgens ATEX zone 1
 • Algemeen gevarenbord (ADR) evt. met universele plaathouder  

 

Op de schriftelijke instructies (gevarenkaart) die de chauffeur bij zich moet hebben staat aanvullende uitrusting, die afhankelijk van de etiketnummers van de te vervoeren stoffen aanwezig dienen te zijn:

 • Etiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9:
 1. Schop
 2. Rioolafdichting
 3. Opvangreservoir
 • Etiketnummers 2.3 of 6.1:
 1. Vluchtmasker (halfgelaatsmasker) voor noodgevallen
 • Met uitzondering van etiketnummers 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3:
 1. Vloeistof om de ogen te spoelen (oogspoelfles)

Voorgeschreven ADR bluscapaciteit

De volgende ADR-voorschriften zijn voorgeschreven voor de bluscapaciteit. De hoeveelheid blusvermogen die je brandblussers moeten hebben, hangt af van de toegestane massa van de totale transporteenheid.

Hierbij dient de cabineblusser een minimale capaciteit te hebben van 2 kilo, welke je je mee mag rekenen voor de totale bluscapaciteit.

 

Toegestane massa           Bluscapaciteit

t/m 3,5 ton                        4 kilo, waarvan minimaal 1 blusser van 2 kilo in de cabine

3,5 ton t/m 7,5 ton            8 kilo, waarvan minimaal 1 blusser van 2 kilo in de cabine

7,5 ton en meer               12 kilo, waarvan minimaal 1 blusser van 2 kilo in de cabine